Psychologen Praktijk

Een psychologisch consult

Psycholoog Venlo

Psychologie is een breed vakgebied, gericht op gevoel, gedachten en gedrag van mensen en tussen mensen. Therapie, een coaching traject of een eenmalig psychologisch consult kan dan ook over tal van zaken gaan: alles waarbij iemand een probleem of een dilemma ervaart, het gevoel heeft vast te lopen of zich persoonlijk wil ontwikkelen.

Bij psychische problemen, kan er sprake zijn van vergoeding door de ziektekostenverzekering. Relatietherapie, coaching en burn-out begeleiding worden niet vergoed.

U kunt terecht voor zaken als: werken aan zelfvertrouwen, een moeilijke beslissing, piekeren, angstgevoelens, somberheid, vermoeidheid, slapeloosheid, moeilijkheden in de relatie of binnen het gezin, echtscheidingsproblematiek, angst- en spanningsklachten, depressieve klachten, onzekerheidsproblemen, identiteitsproblemen, problemen samenhangend met een ernstige lichamelijke ziekte en / of gestagneerde rouw, een incestverleden of andere traumatische ervaringen.

Maar ook voor alle vragen gerelateerd aan het zoeken naar een partner voor een duurzame liefdesrelatie en het opbouwen en onderhouden van de relatie.

Afhankelijk van de hulpvraag en de persoonlijke voorkeur, kunnen diverse methodieken worden ingezet, al dan niet met huiswerkopdrachten. Denk hier bij bijvoorbeeld aan: RET (Rationeel Emotieve Training), Mindfulness en traumabehandeling (EMDR en EFT-i), systeemtherapie, en cognitieve gedragstherapie.

Helaas kunnen we niet helpen als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, eetstoornissen, of psychiatrische problematiek waarbij er sprake is van psychoses, automutilatie, suïcidaliteit of manische episodes. In dergelijke gevallen kunt u beter terecht bij een centrum met een multidisciplinair team en 24 uurs bereikbaarheid.

Voor meer informatie en contactegevens verwijs ik je graag door naar mijn praktijk-website: psycholoogvenlo.nl