Mens en Relatie

Mijn taak bij Mens & Relatie

Single vrouw, alleenstaand

Er komen steeds meer singles bij, hoewel 80% van hen een relatie wil en er diverse mogelijkheden zijn om deze partner te ontmoeten gezien de ruime keuze aan datingbureaus (ongeveer 400 in Nederland), datingssites (ook ongeveer 400 in Nederland) en dating-apps voor op de telefoon. En nog eens al die verschillende activiteiten voor singles, zoals single-reizen en speeddate-events. Met al die mogelijkheden...hoe kunnen er dan toch zoveel singles zijn? En elk jaar zelfs meer!

Blijkbaar spelen er, naast de mogelijkheid om een potentiele partner te vinden, andere factoren een rol bij relatievorming.

Er zijn uiteraard vele manieren om het slagingspercentage van de relatiebemiddeling te beïnvloeden. In de eerste plaats de kwaliteit van het intakegesprek, waarbij de sociale vaardigheden, het inlevingsvermogen, de capaciteit om overtuigend te adviseren en de kwaliteit van de verslaggeving van de consulent belangrijke succesfactoren zijn. Vervolgens komt de capaciteit tot samenwerken, tot het benutten van de techologische mogelijkheden en het kunnen inschatten van de slagingskans van een match. Dit alles zijn factoren die consulentgebonden zijn, waarbij de organisatie door het verstrekken van materialen, het bepalen van procedures en het voorzien in opleiding een rol speelt. In de afgelopen 34 jaar heeft Mens & Relatie deze factoren optimaal onderzocht, uitgewerkt en toegepast. Maar uiteindelijk bepaalt de aantrekkelijkheid van de cliënt zelf – uiterlijk, karakter en sociale vaardigheden – of de voorgestelde partner met hem of haar verder wil. Middels workshops en adviezen – onder meer in de vorm van het boekje ‘Recept voor een succesvolle ontmoeting’ wordt de cliënt hierin ondersteund. Daarnaast heeft Mens & Relatie in de afgelopen jaren, in samenwerking met diverse hogescholen en universiteiten, geïnvesteerd in het ontwikkelen van workshops en e-coaching.

Uit onderzoek is gebleken dat er drie belangrijke belemmerende factoren zijn: keuzestress, een lage eigenwaarde en een onveilige hechting. We stellen steeds meer eisen aan onszelf en elkaar. Met als gevolg een toename van het aantal mensen met een burn-out, een toename van het aantal scheidingen en een toename van het aantal mensen dat ongewenst alleenstaand is. Daarnaast wordt in onze huidige maatschappij veel waarde aan uiterlijkheden en andere oppervlakkige zaken gehecht. Terwijl uiterlijk in de werkelijkheid steeds minder belangrijk wordt als je elkaar beter leert kennen. Het innerlijk van de ander wordt zichtbaar als je van elkaar gaat houden. Door deze nadruk op uiterlijk in onze huidige maatschappij worden veel vluchtige contacten niet meer dan dat, terwijl er in potentie een liefdevolle relatie uit had kunnen groeien.

Gelukkig verliefd stel man vrouw

De tweede factor die een rol kan spelen is het zelfvertrouwen. Dat kan veroorzaakt worden door een gebrek aan vaardigheden (hoe pak je het gesprek aan bij een kennismaking?) of omdat je jezelf niet de moeite waard vindt. Dat laatste wijst op een lage eigenwaarde. Als je geen vertrouwen hebt in anderen, moeite hebt om je duurzaam open te stellen, of juist veel te snel voor 100% in een relatie willen gaan, dan kan er sprake zijn van een onveilige hechting. Als je de oorzaak van het niet kunnen realiseren van je droom van een liefdevolle relatie, steeds bij ‘de ander’ legt, blijft de situatie voortduren. Je zult het serieus moeten onderzoeken. Treedt het op als je net iemand hebt ontmoet? Heb je het gevoel dat eigenlijk niemand goed genoeg voor je is? Of blijf je bij een contact steeds twijfelen of dit wel de ware voor je is? Vertoon je wellicht claimend of jaloers gedrag? Of word je onverklaarbaar afstandelijk als de relatie zich ontplooit? Uit een onveilige hechting komt gedrag voort dat schadelijk is voor de relatie. Als je de signalen in kaart brengt, kun je de belemmeringen in jezelf aanpakken. Alleen als je de patronen herkent, kun je ze doorbreken. Door niet automatisch of impulsief te reageren op je emotie: Angst is een slechte raadgever. In plaats daarvan gebruik je je verstand en praat je over je gevoelens. Dat vereist moed. Maar de beloning is een fijne liefdevolle relatie.

Meer weten over Mens & Relatie? Meer weten over wat wij voor jou zouden kunnen betekenen? Kijk op mens-en-relatie.nl